Sosyal Medya

Hidro Elektrik Santrali Yerine Rüzgar Enerjisi

KACED Başkanı Yaşar YE?EN, hükümetin yenilebilir enerji kaynaklarına yaklaşımını iyi bulmalarına ve yeni yasa tasarısının belirli teşviklerle yatırımları cazipKACED Başkanı Yaşar YE?EN, hükümetin yenilebilir enerji kaynaklarına yaklaşımını iyi bulmalarına ve yeni yasa tasarısının belirli teşviklerle yatırımları cazip

kılmasına rağmen rüzgâr enerjisinden faydalanma konusunda yerel müteşebbisler ve yerel halk yeterince bilgilendirilmediğini vurguladı.Oysaki Doğu Karadeniz Bölgesinin yüksek dağlık bölgeleri rüzgâr enerjisi bakınmadan oldukça müsait durumda olduğunu söyledi.
  Yeğen daha sonra aşağıdaki sözlerle devam etti:
  Günümüzde 20 000 civarında rüzgâr türbini kullanılmaktadır. Rüzgâr enerjisi daha çok elektrik enerjisi üretiminde kullanılır ve Avrupa'da 5 milyon insanın temel gereksinimlerini karşılayacak düzeyde elektrik bu yöntemle üretilmektedir. Bu yönden bakıldığında rüzgâr enerjisi Avrupa'da ciddi bir sektör olmaya başlamıştır. Avrupa?da toplam enerjideki payı %2'dir. Danimarka'da sektörde 8500 kişi çalışmaktadır. Dünyada bu rakam 70 000 kişidir. Avrupa ülkeleri rüzgâr projelerini; vergi indirimi, proje desteği vb. yardımlarla destekleyerek sektörün daha da gelişmesine hedeflemektedirler.     

                    Rüzgâr enerjisi Birçok açıdan ciddi bir alternatif enerji kaynağıdır; Sulama tesisleri, uzak dağ evleri, telekomünikasyon santralleri ve şehir şebekesi alanlarında rahatlıkla kullanılabilmektedir. Sistemin yapım sırasında kullanılan enerjiyi amorti etmesi 3 ay gibi kısa bir süredir. Maliyeti amorti ise 5?7 yıl sürebilmektedir. Buna rağmen önemli bir dezavantajı rüzgâr türbinlerinin fazla gürültülü çalışmasıdır. Bu nedenle yerleşim yerleri yakınlarında pek kullanılmamaktadır.
                  Rüzgâr türbinlerinin yerleştirildiği alanların hava akımları açısından iyi seçilmesi gerekmektedir. Bunun için uzun meteorolojik gözlemlerden sonra aday bölgelerin rüzgâr atlasları oluşturulur. Ülkemizde de bu alanda çalışmalar yapılmıştır. Rüzgâr enerjisi güneş enerjisinde olduğu gibi aralıklı enerji üretilebilen bu kaynak rüzgâr rejiminin verimli olduğu çoğu ülkede kullanılmaktadır. Fakat kullanımın bir kısmı pilot çalışmalardır. Üretilen enerjinin miktarı ise 100W ile birkaç MW arasında değişmektedir. 2002 yılında dünya rüzgar enerjisi üretimi yaklaşık 31000 MW? dır. Almanya 13000MW'lık üretimle Avrupa kapasitesinin yaklaşık %40'ına sahiptir.

    Tablo: Hazine Garantili Rüzgâr Enerji Santralleri

 

SONUÇ OLARAK
1.       Dünya enerji ihtiyacının büyük bir oranını sağlayan fosil yakıtların yakın ve orta gelecekte tükenecek olması gerçeği, ülkeleri enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve mevcut kaynaklarını da daha verimli kullanmaya zorlamaktadır,
2.       Ülkemizde ise yenilenebilir enerji kaynakları politikaları genelinde belirsizlikler yaşanmaktadır. Bu yaklaşım belirli ve takip edilen bir rüzgâr enerjisi politikasının da olmaması sonucunu doğurmaktadır. Hâlbuki enerjide uzun vadeli bir planlama yapılması zorunludur.
3.       Değişik enerji kaynaklarının birim yatırım maliyetleri karşılaştırılırken çevresel ve toplumsal etkileri de dikkate alınmalıdır. Bunun için, üretim maliyetlerinde son birim maliyeti yerine alternatif maliyetlerin göz önüne alınması daha doğru olacaktır. 
4.       Rüzgâr enerjisi santralleri kurulmasının ilk aşaması olan uzun dönemli rüzgâr değerleri ölçümü, tüm projeyi etkilemesi açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Standartlara uygun ölçüm cihazları ile uygun şartlarda veri toplama ve değerlendirme işlemlerinin yapılması kapasite tahminlerindeki hatayı en aza indirecektir.
5.       Özellikle rüzgâr potansiyelimizin yoğun olduğu Doğu Karadeniz Bölgesi?nde üniversitelerimizin bu alandaki araştırma geliştirme çalışmaları desteklenmelidir. Büyük çoğunluğu ithal edilen türbinlerin öncelikle belli donanımlarının ulusal olanaklarla yapılması için bu gereklidir.
6.       Sektörle ilgili yurtdışındaki politikalar, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar yakından izlenmeli ve ülkemiz açısından olumlu olabileceklerin ulusal rüzgâr enerjisi politikamıza katkısı sağlanmalıdır.  "

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.