Sosyal Medya

MALİYAKLAŞIM

Şubat Ayında Asgari Ücretli Düşük Ücret Alır

Şubat Ayında Asgari Ücretli Düşük Ücret Alır/Şubat Ayının Ücret Bordrolarında İncelikleri  Bu sene Şubat ayının 28 çekmektedir.Asgari Ücret ilk altı ay için yaş farkı ortadan kaldırılarak günlük olarak 35,70 TL olarak belirlenmiştir.GÜNLÜK ÜCRETLE ÇALIŞAN ASGARİ ÜCRETLİ ŞUBAT AYINDAKİ DURUMUŞubat Ayında günlük ücret olarak 35,70x28 =999,60 Brüt/TL.Ocak Ayında 35,70x31=1.106,70 Brüt /TL.Ocak ayında AGİ Hariç 791,19 TL alır iken,Şubat ayında AGİ Hariç 714,62 sonuçta 76,57 TL/Net eksik eline para geçecektir.Günlük ücret seçilerek asgari ücretli maktu aylıklı gibi değerlendirilirse hem prim hem de gelir vergisi yönünden hatalı işlem yapılır.Asgari ücret 4857/39.maddesinde komisyon tarafından bir günlük olarak tespit edilir.Ülkemizde ise bu sistem hatalı uygulandığından maktu ücret ile karıştırılıyor.Bu şekli ile de hatalı işlemler yapılmaktadır.Günlük Asgari Ücretle Çalışanlar bu ay 76,57 TL eksik bir ücret alacaklar.28 gün çalışan asgari ücretli bunun karşılığında SGK APHB Şubat Ayı 30 Gün üzerinden beyan edilecektir.35,70x2 =71,40 TL İşçi SGK Payı+İşveren SGK Payı Birlikte hesaplanacak ve ödemesi yapılacaktır.Ay yada Dönem İçindeki Çalışmaları Tam Olan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması:Ø  Çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay yada dönemin kaç gün olduğuna bakmadan;Ali bey özel sektöre ait bir işyerinde Şubat 2014 yılında tam ay çalışmış olduğundan bu ay 28 gün olsa bile sisteme sigortalı günü olarak 30 şeklinde girilecektir.Ay yada Dönem İçinde İşe Başlayan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması:Ø  Ay yada dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayılarının tespitinde püf noktaların en önemlisi ise;Ø  İşe giriş tarihleri ve aynı zamanda  ay yada dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.Fatma hanım 10 Şubat 2014 tarihinde işe girmiştir.Bu durumda parmak hesabı yapılarak 19 gün üzerinden APHB sisteme günü girilecektir.ü  Bunun bir diğer pratik yolu ise;28-10 çıkarın+1 ilave edin sonuç 19 olacaktır.ü  Bir diğer pratik yol ise o ayın takvimini elinize alınız 10’udahil ayın sonuna kadar saydığınızda sonucu 19 olarak bulacaksınız.Ay yada Dönem İçinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının HesaplanmasıØ  Ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları için püf nokta;Ø  İşten çıkış tarihleri ve aynı zamanda ay yada dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.Mehmet bey 18/02/2014 tarihinde işten ayrılması halinde sigortalı günü sisteme 18 olarak girilecektir.İşe Başladığı Ay yada Dönem İçinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması:İşe başladığı ay yada dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay yada dönemdeki prim ödeme gün sayıları ;Ay yada dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç olmak üzere,Ø  Sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak burada püf nokta,Ø  Parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.Selma hanım 11 Şubat 2014 tarihinde işe girmiş olup 25 Şubat 2014 tarihinde işten istifa ederek ayrılmıştır.Parmak hesabı ile 15 gün olarak sisteme günü girilecektir.Bir diğer yöntem ise;Ø  Takvimden işe girilen tarihten itibaren çıkış günü dahil sayılarak çalışma süresi tespit edilir.Ay yada Dönem İçinde İşe Girişi veya İşten Çıkışı Bulunmayan Sigortalılar Yönünden:Ay yada dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, bazı nedenlerle örneğin;ü   disiplin cezası gibiay yada dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay yada dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay yada dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanır.Özel sektöre ait bir işyerinde çalışan Ahmet bey ,2014/Şubat ayında 10 gün ücretsiz izinli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğunda, söz konusu ayda 28 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, Ahmet Bey 2014/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 18  olacaktır.Ay yada Dönem İçinde İşe Girişi veya İşten Çıkışı Bulunan Sigortalılar YönündenAy yada dönem içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda çeşitli nedenlerle örneğin;ü  disiplin cezası gibi  ay yada dönem içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler içerisinde ücret almadığı günlerin bulunması durumunda,  ilgili ay yada dönemdeki prim ödeme gün sayısı, ücret alınan gün sayısı esas alınmak suretiyle, başka bir ifade ile ilgili ay yada dönemdeki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.Özel sektöre ait bir işyerinde 11/02/2014  tarihinde işe başlamış olan sigortalının, 2014/Şubat ayında işe başladığı tarihten sonra 3 gün istirahatlı bulunduğu ve hak kazanılmış hafta tatili dışında söz konusu ayın diğer günlerinin tamamında çalışmış olduğu varsayıldığında, ilgili aydaki prim ödeme gün sayısı 28 - 10 - 3  =  15 olacaktır.Hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tatili için ücret ödenmesi halinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dahil edileceğinden, bu durumda bahse konu süreler prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.Geçici İş Göremezlik Süresine Ait Ödenek Alan İşçinin Bu Sürelerine Ait İşveren Ücret Ödemez İse Bildirim Esası:Genel de uzun vade de istirahat alan 4-1(a)’lı sigortalılar için geçici iş göremezlik ödeneği aldığı günleri işveren sigortalılık süresi olarak bildirmeyebilir.Bu durumda çalışan süreden istirahatli olunan süreler düşürülerek bildirilir.Fatma hanım çalıştığı özel sektörde Şubat/2014 Döneminde 10 gün istirahatli olduğu için işveren tarafından gün süresi 18 gün olarak bildirilecektir.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.