Sosyal Medya

Rizeli Tarih Araştırmacısı Güvelioğlu?nun kitabı çıktı

Rizeli Tarih Araştırmacısı İshak Güven Güvelioğlu?ndan başarılı bir çalışma Osmanlı Mezar Taşları ve Zeynep Sultan Haziresi isimli kitabı çıktı   İrili ufaklı hazirelerinde ve mezarlıklarında görüp geçtiğimiz, bazen bir kenara atılmış, bazen dikkatle korunmuş görkemli Osmanlı mezar taşlarının her biri birer tarih hazinesidir.

 

Osmanlı mezarlıkları, 15. yüzyıldan itibaren yurdumuzun toplumsal hayatına, sakinlerinin demografik özelliklerine, sanat anlayışına, âdetlerine ışık tutan önemli kaynaklardır.

 

Türkiye Anıtlar Derneği tarafından yayınlandı

Böylesine tarihi bir önem taşıyan mezar taşlarının okunmasında yarınlara aktarılmasında emek sarfeden ve başarılara imza atan Rizeli Tarih Araştırmacısı İshak Güven Güvelioğlu?nun Osmanlı Mezar Taşları ve Zeynep Sultan Haziresi isimli kitabı çıktı. Türkiye Anıtlar derneği tarafından yayınlanan kitap alanında yapılacak çalışmalara örnek olacak bir titizlikle ve teknikle hazırlandı.

 

Kitabın arka kapağında çalışma şu şekilde tanımlanmaktadır : Zaman içerisinde yok olup giden pek çok kültür ve tarihi eserimiz arasında Osmanlı mezar taşları önemli bir yer tutmaktadır. Bu şahidelerde dantel gibi nakış nakış işlenmiş sembol ve şekillerin yanı sıra hat sanatı da ait oldukları devrin kültürünü, sanatını, folklorunu, din anlayışını, hâsılı ictimaî durumunu günümüze taşıyan hazine değerindedirler.

Mezar taşları korunmalıdır

Yıllardır yol ve meydan açmak, arsa kazanmak ve yeni gömü alanları temin etmek düşüncesiyle yerlerinden çıkarılan, kırılan, parçalanan, toprağa gömülen, duvar ve çukurlarda dolgu malzemesi olarak kullanılan tarihi mezar taşlarımız sayılamayacak kadar çoktur. Bu tür manzaralara şahit olmak için Karacaahmet ve Edirnekapı mezarlıklarına bir göz atmak yeterlidir. Kaybedilenlerin geri getirilmesi maalesef mümkün değildir. O halde bari elimizde kalanlara sahip çıkmalı, bulundukları yerlerde koruyup, geleceğe taşımak için vakit kaybetmeden tedbirler almalıyız.

    İhmaller sonucu uzun yıllar mezbeleliğe dönmüş Zeynep Sultan Haziresinin mümkün mertebe aslına uygun olarak onarım ve düzenlemesini gerçekleştiren Türkiye Anıtlar Derneği?nin bu faaliyeti takdire şayandır.

    Bu kitapta Osmanlı mezar taşlarındaki başlık, sembol ve süslemelere dair genel bilgiler verilmiş ve Zeynep Sultan Haziresinde bulunan kitabelerin envanteri çıkarılmıştır.

    

İshak Güven Güvelioğlu kimdir :

1969 yılında Rize-Kalkandere?de doğdu. 1983?de İstanbul?a geldi. Tarihe ve Osmanlıca metinleri okumaya ilgi duyduğundan Osmanlıca öğrendi. 1997 yılından itibaren Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Meşihat Arşivi, Şer?i Siciller Arşivi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtları Arşivi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-i Kadime Arşivi ve Cumhuriyet Arşivleri?nde çeşitli konularda araştırmalarda bulundu. 1998 de Kalkandere Tarihi adlı ilk kitabını yayınladı. 2006?da Tasavvuf Dergisi (sayı: 17, s. 191-216)?nde ?Rize Meşayihi? başlıklı makalesi yayınlandı. 16 Kasım 2006?da 1. Rize Sempozyumunda ?Osmanlı Devri Rize Kütüphaneleri? konulu bildirisini sundu. 2007 yılında Bir Köy Monografisi Rize-Kalkandere Hüseyinhoca Köyü adlı kitabı yayınladı.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.