Sosyal Medya

Kamuoyuna..Zorunlu Açıklama

Sayın Halkımız, Delegelerimiz ve Üyelerimize, İstanbul ve Trabzon?da bulunan Resmi Makamlara, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Dernek, Cemiyet ve Vakıflara, Siyasi Partilere, Bürokrat ve İş Adamlarımıza,ZORUNLU AçIKLAMA

Kamuoyuna Duyurulur

Sayın Halkımız, Delegelerimiz ve Üyelerimize,

İstanbul ve Trabzon?da bulunan Resmi Makamlara,

 Sivil Toplum Kuruluşlarına, Dernek, Cemiyet ve Vakıflara, Siyasi Partilere, Bürokrat ve İş Adamlarımıza,

ilgili Yazılı ve Görsel Medya (Radyo-TV-Gazete ve Dergilere)

Kuruluşlarına,
KONU:

İstanbul

İstanbulda, unvanında ?Trabzon? ismi ve ?Birlik? sıfatı kullanılan Derneklerle ilgili Resmi Kimlik bildirimi.

İLGİ:

a) 04.11.2004 Tarih, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu,

b) 31.03.2005 tarih 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliğinin 4.Maddesi (Tanımlar) Birlik:Başlığı,

c) 3335 sayılı Kanunla oluşturulan Uluslararası Nitelikte Kurulabilecek Teşekküller (Birlikler) bölümü.

d) 07/1715 sayılı, 2007/53 sıra nolu Dernekler ve Platformlarca kullanılan adlar ile ilgili İçişleri Bakanlığı Genelgesi,

e) 3152 Sayılı İçş.Bak.Teşkilat ve Görevleri Hk.Kanunun 8.Maddesi, (f) fıkrası, (j) bendi,

 

Bünyesinde kayıtlı 80 dernek bulunduran Federasyonumuz,

( TRABZON DERNEKLERİ FEDERASYONU )

İstanbul ve Çevresinde kurulu bulunan Trabzon kökenli hemşeri Derneklerinin bir üst kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Bilindiği gibi 1990 lı yıllarda yasalarımız gereği Federasyon kurma hakkı olmadığından bir Derneğimizin içinde, bir çok Dernek Başkanlarımızın gönüllü birlikteliği olarak camiamızı ve toplumumuzu ilgilendiren Spor, Kültür gibi önemli olaylarda görüşlerimizi anlatmak gerektiğinde tepkimizi göstermek üzere çalışmalar yapmaktaydık.

Ancak Avrupa Birliği Uyum Yasaları adı verilen Kanun değişiklikleri çerçevesinde Federasyon kurma hakkı verildiğinde tüm Dernek Başkanlarımızla birlikte, ortak çalışma ve irade ile TRABZON DERNEKLERİ FEDERASYONU ismiyle kurumsallaştık.

 

İşte tam bu aşamada doğal olarak insanların yarışma, çekişme, görev aşkı ya da doyumsuzluk veya yenilgiyi kabullenememek gibi yorumlanabilecek olayları hep birlikte yaşadık gördük.

Neydi bu yaşadıklarımız ve gördüklerimiz denilirse,

kısaca şöyle açıklanabilir.

Dernekler Birliği döneminin son Başkanı olan arkadaşımız sayın Tahsin USTA Federasyon kuruluşunda da kurucu başkan olmasına rağmen maalesef olağan Federasyon Genel Kurulunda Federasyon Genel Başkanlığına seçilememişti.

 

Demokratik bir ortamda, yoğun katılımlı, hararetli bir seçimi geride bıraktıktan sonra seçilemeyişinin verdiği sıkıntı ve bilemediğimiz iç güdülerinin bir yansıması olarak Yeni Genel Başkan seçilen Nuretttin TURAN?ı bir türlü içine sindiremeyen Tahsin USTA aylarca, hiç bir evrakın (karar defteri, gelir-gider defteri, üye kayıt defteri, bilgisayar kayıtları vs.) ve hesabın (alacak-verecek, mal varlığı, demirbaş vs.) devir teslimini yapmadı.

Sözlü isteklere ve aracıların ricalarına rağmen iş bu Resmi Evraklar ve Bilgi Arşivi yazılı ihtarlar sonucu dolaylı olarak elde edilebildi.

 

Kendisnden peşinen devir alınanlara ise bir en baştan, bir en sondan örnek verelim. Federasyonun o zaman kullandığı Mecidiyeköy?deki Merkez Ofisinin Doğalgaz, Elektrik, Su, Telefon, İnternet borçları ve bunların gecikme faizleri ile Tahsin USTA?nın Başkanlığı döneminde çıkarılan yayın organı Trabzon Kültür Dergisinin grafik, tasarım, matbaa borçları için verdiği ödenmeyen-dönen çekler.

 

 Kurumların devamlılığı açısından söz konusu giderler zorunlu olarak tarafımızdan ödenmiştir.

En son iş ve eylemi ise Feshanede yasal olmayan *Birlik* tarafından düzenlenen yasal olmayan Başkan?ın İzmir?de yaşayan öğretmen Atalay Yılmaz?dan yayın hakkını alarak bastırıp feshanede dağıttığı SERANDER dergisinin sahibine ödenmeyen telif hakkı meselesidir. Ki Atalay Yılmaz Federasyonumuza yazılı olarak sözleşme-senet gibi evraklarıyla birlikte başvurup bu konuda, ödetilmesine  yardımcı olmamızı istemiştir.

  

Yukarıda İlgi olarak tarih sayıları verilen kanunlar gereği

?DERNEKLER BİRLİ?İ? unvanı artık yasal değildir.

Bu unvan altında toplanılan yer

*Trabzonlular Kültür Yardımlaşma Derneği* dir.

 

Yine kanunlar gereği bir dernek bir derneğe üye olamayacağı için, hiç bir şekilde bir Dernek bünyesinde başka Dernekler Birlik oluşturamazlar.

Bu şekilde biraraya gelerek kendilerine *DERNEKLER BİRLİ?İ* unvanı veren, Genel Başkan sıfatı kullanan ve Federasyonumuzun Logosunu aynen  taklid ederek yazılı ve görsel olarak, alenen kullanan Tahsin USTA suç üstüne suç işlemektedir.

 

Resmi, Yarı Resmi Kurum ve Kuruluşların Yönetici ve yetkilileri ile Üye Derneklerimiz, Delegelerimiz, Derneklerimiz üyeleri ve Sevgili hemşerilerimizin kafalarını karıştıran bu durumun düzeltilmesi için;

Kullandıkları isim, logo ve unvanları tabelalarından, Antetli kağıtlarından iş bu sahte isim ve logoyo silmeleri gerekmektedir.

Bunun yerine *Trabzonlular Kültür Yardımlaşma Derneği* olarak kendi Tüzüğünüzde ki ibareleri kullanmalarını öneririz.

Ayrıca bu Dernek Federasyonumuza  Temsilci üye sıfatıyla kayıtlıdır.

 

Söz konusu bu olumsuz durumların ortadan kalkması için,

yukarıda belirtilen uygunsuz işleri yapan ve yapılmasına yardımcı olanlar hakkında yasal işlemleri başlatacağımızı ve bu *ZORUNLU AÇIKLAMA* mızın bu konuda suç duyurusu kabul edilmesini,

İstanbul ve Trabzon?da bulunan Resmi Makamlara Sivil Toplum Kuruluşlarına, Derneklerimize, Siyasi Partilere, Bürokrat ve İş Adamlarımıza ve İlgili Yazılı ve Görsel Medya Kuruluşlarına, hatırlatarak gereken işlemlerin yapılmasını arz ve rica ederiz.

 

TDF

Trabzon Dernekleri Federasyonu

Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları

Adına Genel Başkanı

Nurettin TURAN

  

Adres: Fındıkzade, Oğuzhan Cd. Çağnak Sk. No.1 Kat.2 D.6   FATİH - İST.

Telefon: +90 212 524 61 61,+90 212 621  52 61 - Faks: +90 212 621 52 62

Web: http://www.trabzon.org.tr  - E-mail : [email protected]

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.