Sosyal Medya

GÜNCEL

Erdoğan 11 Maddelik Seçim manifestosunu açıklıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 11 maddelik seçim manifestosunu açıklıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir planları, alt yapı ve ulaşım, kentsel dönüşüm, benzersiz şehirler, akıllı şehirler, çevreye saygılı şehirler, sosyal belediyecilik, yatay şehirleşme, tasarruf ve şeffaflık, halkla birlikte yönetim ve değer üreten şehirler başlıkları altında seçim manifestosunu açıkladı.

 
 

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 11 maddelik Seçim Manifestosu'nu açıkladı. Erdoğan, şehir planları, alt yapı ve ulaşım, kentsel dönüşüm, benzersiz şehirler, akıllı şehirler, çevreye saygılı şehirler, sosyal belediyecilik, yatay şehirleşme, halkla birlikte yönetim, tasarruf ve şeffaflık ve değer üreten şehirler başlıkları altında 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı manifestoyla birlikte seçim startı da verildi.

İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI 11 MADDELİK MANİFESTOSU

1- ŞEHİR PLANLARI

"Bu konuda uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemler takip edeceğiz. İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz."

2- ALT YAPI VE ULAŞIM

 
REKLAM
ads by AdMatic

"Bu konu çözülmeden şehirlerimizi gerçek anlamda şehir haline getirmiş olamayacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde, içme suyu, yağmursuyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatlarıyla ilgili sorunları tamamen çözülmemiş şehir bırakmayacağız. Toplu taşıma projelerini hızlandırıp yaygınlaştırarak, şehirlerde yaşayan insanlarımızı trafikte boğulmaktan kurtaracağız. Otopark meselesini, hem şehir planlarında, hem de imar uygulamalarında asli öncelik haline getireceğiz."

3- KENTSEL DÖNÜŞÜM

"Kentsel dönüşüm projelerini, şehirlerimizi hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceğiz. Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübelerin ışığında, bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade, alan bazlı kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz."

4- BENZERSİZ ŞEHİRLER

"Benzersin şehirler hedefimiz doğrultusunda, her şehrin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, büyüme alanlarına uygun gelişme modelleri hazırlayacağız. Şehirlerimizi, asli karakterlerini güçlendirerek, koruyarak yaşatmayı esas alacağız."

5- AKILLI ŞEHİRLER

"Akıllı şehirler ile şehircilikte yeni ufuklar açacağız. Belediye hizmetlerine erişimden ulaşımın, enerjinin, binaların ve cihazların yönetimine kadar insanlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak tüm akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz.Teknolojinin imkanlarını, özellikle de yerli çözümleri teşvik ederek, şehirlerimizin emrine sunacağız. Mobil teknolojilerin böylesine geliştiği bir dönemde, Türkiye'yi bu büyük yarışta geri bırakmayacağız."

6- ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRLER

"Çevreye saygılı şehirler ile, canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat sürdürebilmemizi sağlayacağız. Şehirlerimizi yeşil alanlarıyla güzelleştirirken, kitlesel tüketimden kaynaklanan atıkların çevreyi kirletmesine engel olacağız. Canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat sürdürebilmemizi sağlayacağız. Şehirlerimizi yeşil alanlarıyla güzelleştirirken, kitlesel tüketimden kaynaklanan atıkların çevreyi kirletmesine engel olacağız. Sıfır Atık Projesini her kurumumuzda, her evimizde hayata geçireceğiz. İnsan-şehir-tabiat dengesini en ideal şekilde gözeterek, şehirlerimizi yeşil ve sürdürülebilir büyüme ilkesiyle inşa ve ihya edeceğiz."

7- SOSYAL BELEDİYECİLİK

"Sosyal belediyecilik anlayışımızı, tüm mağdur ve mazlumlarla birlikte ailelerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve engellilerimize hizmet verecek şekilde genişleteceğiz. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Sessiz yığınların sesi olacağız. Tüm mağdur ve mazlumlarla birlikte ailelerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve engellilerimize hizmet verecek şekilde genişleteceğiz. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Sessiz yığınların sesi olacağız."

8- YATAY ŞEHİRLEŞME

"Yatay şehirleşme yeni dönemdeki şehircilik vizyonumuzun merkezinde yer alacaktır. Gönüllerimize hitap eden mekânlar bütünü olan şehirlerimizi, toprakla daha çok buluşan, mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk ilişkilerini canlı tutan yatay mimari anlayışıyla geliştireceğiz."

9- HALKLA BİRLİKTE YÖNETİM

"Halkla birlikte yönetim ilkesiyle, belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, şehir sakinlerinin en üst seviyede katılımını temin edeceğiz. Bilhassa, insanların hayatlarını doğrudan ilgilendirecek büyük projelerde, bu istişare yöntemini kullanacağız."

10- TASARRUF VE ŞEFFAFLIK

"Tasarruf ve şeffaflık Yeni dönemde belediyelerimizde çok daha önemli bir yönetim ilkesi haline gelecektir. Hangi kaynaktan gelirse gelsin belediye bütçesine giren her kuruşta herkesin hakkı olduğunu aklımızdan asla çıkarmayacağız. Her faaliyetimizi milletimizin gözü önünde, her türlü bilgiye, belgeye erişimin açık olduğu bir yöntemle yürüteceğiz. Belediyelerimizde hakka, adalete, maşeri vicdana, hukuka aykırı davranan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız."

11- DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLER

"Değer üreten şehirler ile AK Parti belediyeciliğini bir üst aşamaya taşıyoruz. Şehirlerimizi gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartıp, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekanlar haline getireceğiz. Bugün şehirlerimizde yaşayan insanların talepleri çeyrek asır öncesine göre çok değişti. Bugün, şehirlerdeki insanlarımızın temel beklentilerini her alanda hayat kalitesinin yükseltilmesi olarak özetleyebiliriz. İnsanın kültürel ve ekonomik üretiminde kalkınan mekanlar haline getireceğiz. Şehirlerimizin geleceğe medeniyet mirasımızı olarak bırakabileceğimiz iyilik, kültür, sanat ürünleriyle değerlenmesini sağlayacağız."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Şehirlerimizi yönetme anlayışımızın özünü milletimize vereceğimiz sözlerin çerçevesini oluşturan manifestomuzu sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu seçimlerde illerine ilçelerine beldelerine hizmet etmek üzere belediye başkanlığına aday olan AK Parti'li ve Cumhur İttifakı mensubu arkadaşlarımızın her birine şimdiden başarılar diliyorum.

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. 'Cumhur İttifakı'nın tanımı budur. Pazara kadar değil inşallah mezara kadar. Eksiklerimiz ve kimi zaman hatalarımız elbette olmuştur. Çalışıyoruz ve çalışacağız. Şuna inanıyorum bizimkisi bir aşk hikayesidir. Aşk ise kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Laf ile aşk olmaz. CHP çöptür çukurdur çamurdur. Öyle devraldık İstanbul'u ve onlardan tamamen arındırdık. Halkımıza, yeni bir heyecanla, yeni bir vizyonla, kimi tecrübeli kimi yeni ama birikimli ve vizyoner isimlerle şehirlerimizi daha ileriye taşımanın sözünü veriyoruz."

''ŞEHİRLERİMİZ İÇİN KISA ORTA VE UZUN VADELİ STRATEJİ BELGELERİ HAZIRLAYACAĞIZ''

"İstanbul, Ankara değişti. Ama teslim alınmayan yerlerde hala susuzluk devam ediyor. Her alanda daha ayrıntılı yatırımları hayata geçirdik. Potansiyeli olan her ilimizin marka şehir olmasını destekledik. Tevazu, samimiyet ve gayretle, 'memleket işi gönül işi' diyerek, gönül belediyeciliği sözüyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Hedefimiz istisnasız tüm fertleriyle önce milletimizin gönlünü kazanmak ardından sandıkta oyunu almaktır. Her seçim bir imtihandır. 31 Mart 2019 imtihanından başarıyla çıkmak için geçmişte yaptığımız hizmetlerle yetinmiyoruz. Şehirlerimiz için kısa orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlayacağız. Kısa vadeli hedefleri her yıl, orta vadeli hedefleri belediye başkanlarımızın dönemlerinin bitiminde, uzun vadeli hedefleri de ülkemizin 2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla bağlantılı şekilde değerlendireceğiz. Bu süreçleri tüm belediyelerde takip etmek için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir izleme-değerlendirme sistemi kuracağız. Benzer bir sistemi genel merkeziminde faaliyete geçireceğiz."

"Merkezi yönetim birimlerimizin 81 ilimizdeki yatırımlarının takibiyle ilgili bir sistemi zaten kurmuştuk. Tecrübe ve bilgi paylaşımından tasarruf ve şeffaflığa kadar pek çok faydasını göreceğimize inandığım bu sisteme, belediyelerimizi de entegre edeceğiz. Ayrıca AK Partili belediyelerimizin daha yakından takibi için, benzer bir sistemi Genel Merkezimizde faaliyete geçireceğiz."

"Genel ve yerel iktidarlarımız döneminde plansız şehirleşmenin kökünü kuruttuğumuz gibi ilkesiz, işlevsiz ve denetimsiz planlamayı da ortadan kaldıracağız. Türkiye'yi bugüne kadarki uygulamaların ötesinde bir 'Yeni Şehircilik Vizyonu' ile buluşturuyoruz. Belediye başkanlarımız, şehir halkına hakim olma değil hadim olma idrakiyle görevlerini yürütecekler. Selçuklu mimarisinin sadeliğini, Osmanlı mimarisinin zarafetini ve günümüzün modern çizgilerini meczeden anlayışı yaygınlaştıracağız."

AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda seçim startını verecek olan AK Parti, 76 belediye başkan adayını tanıttı.

Adana- (Cumhur İttifakı)

Adıyaman- Süleyman Kılınç

Afyon Mehmet Zeybek

Ağrı Savcı Sayan

Amasya Cafer Özdemir

Ankara Mehmet Özhaseki

Antalya Menderes Türel

Artvin Mehmet Kocatepe

Aydın Mustafa Savaş

Balıkesir Yücel Yılmaz

Bilecik Nihat Can

Bingöl Erdal Arıkan

Bitlis Nesrullah Tanğlay

Bolu Fatih Metin

Burdur Deniz Kurt

Bursa Ali Nur Aktaş

Çanakkale Ayhan Gider

Çankırı Hüseyin Boz

Çorum Halil İbrahim Aşkın

Denizli Osman Zolan

Diyarbakır Cumali Atila

Edirne Koray Uymaz

Elazığ Şahin Şerefoğulları

Erzincan Cemalettin Başsoy

Erzurum Mehmet Sekmen

Eskişehir Burhan Sakallı

Gaziantep Fatma Şahin

Giresun Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane Ercan Çimen

Hakkari Cüneyt Epcim

Hatay İbrahim Güler

Isparta Şükrü Başdeğirmen

Mersin (Cumhur İttifakı)

İstanbul Binali Yıldırım

İzmir Nihat Zeybekci

Kars Ensar Erdoğdu

Kastamonu Tahsin Babaş

Kayseri Memduh Büyükkılıç

Kırklareli Murat Süzülmüş

Kırşehir Yaşar Bahçeci

Kocaeli Tahir Büyükakın

Konya Uğur İbrahim Altay

Kütahya Ahmet Sami Kutlu

Malatya Selahattin Gürkan

Manisa (Cumhur İttifakı)

K.maraş Hayrettin Güngör

Mardin Mehmet Vejdi Karaman

Muğla Mehmet Nil Hıdır

Muş Feyat Asya

Nevşehir Rasim Arı

Niğde Emrah Özdemir

Ordu Hilmi Güler

Rize Rahmi Metin

Sakarya Ekrem Yüce

Samsun Mustafa Demir

Siirt Ali İlbaş

Sinop Ali Çöpçü

Sivas Hilmi Bilgin

Tekirdağ Mestan Özcan

Tokat Eyüp Eroğlu

Trabzon Murat Zorluoğlu

Tunceli Gökhan Arasan

Şanlıurfa Zeynep Abidin Beyazgül

Uşak Mehmet Çakın

Van Necdet Takva

Yozgat Celal Köse

Zonguldak Ömer Selim Alan

Aksaray Evren Dinçer

Bayburt Fatih Yumak

Karaman Mahmut Sami Şahin

Kırıkkale Mehmet Saygılı

Batman Murat Güneştekin

Şırnak Mehmet Yarka

Bartın Yusuf Ziya Aldatmaz

Ardahan Yunus Baydar

Iğdır Adil Aşırım

Yalova Yusuf Ziya Öztabak

Karabük Burhanettin Uysal

Kilis Mehmet Abdi Bulut

Osmaniye (Cumhur İttifakı)

Düzce Faruk Özlü

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.