Sosyal Medya

GÜNÜN TARİHİ

Öğrenci evleri tartışmalarına halk ne diyor?

Öğrenci evleri konusunda vatandaşın ne düşündüğü bu ankette ortaya çıktı.Kamuoyu araştırma şirketi ANAR, öğrenci evi tartışmasıyla yeniden gündeme gelen 'özel hayata müdahale' ve 'ayrımcılık' tartışmasını vatandaşa sordu. Halkın yüzde 94,4'ü özel hayata müdahale olduğuna inanmıyor. AK Parti'nin iktidara geldiği günden itibaren başlayan ve öğrenci evleri tartışmasıyla alevlenen 'yaşam tarzına müdahale ediliyor' iddialarının şehir efsanesi olduğunu son kamuoyu araştırması da ortaya koydu.

Kamuoyu araştırma şirketi ANAR, öğrenci evleri tartışması üzerinden bir araştırma yaptı. 26 şehirde bin 430 kişiyle yapılan araştırmada, hükümetin ayrımcılık yaptığı ve hayat tarzına müdahale ettiği iddialarının doğru olmadığı ortaya çıktı. Araştırmada, son bir yıl içinde bireysel olarak bir baskı veya ayrımcılığa uğranıp uğranmadığı soruldu. Anket soruları içinde 'cinsel ilişki-alkol kullanımı-etnik köken-cinsiyet' konularında kişilerin ayrımcılığa tabi olup olmadıkları soruldu. Ankette, karşı cinsle ilişkiler konusunda herhangi bir ayrımcılığa uğramadığını söyleyenlerin oranı yüzde 94,2, uğradım diyenlerin oranı ise yüzde 3 çıktı.

BASKI AİLEDEN GELİYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 7,4'ü alkol kullanımında bir sıkıntı yaşadığını söylerken, yüzde 86,2'si herhangi bir sorun yaşamadığını dile getirdi. Etnik kökenle ilgili herhangi bir ayrımcılığa uğradığını söyleyenlerin oranı yüzde 6,4 çıkarken, bu konuda herhangi bir ayrımcılığa uğramadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 93,6. Cinsiyet konusunda yüzde 3,2'si ayrıma uğradığını belirtti. Ankette bu tür konularda baskının iktidardan çok ailevi ve çevresel nedenlerden kaynaklandığı görüldü.

CHP'Lİ SEÇMEN: SIKINTI YOK

Kamuoyu araştırmasında yaşam tarzına müdahale edildiğine yönelik sıkça iddialar ortaya atan CHP'nin seçmenine de benzer sorular soruldu. CHP'li seçmenden karşı cinsle ilişki konusunda yüzde 6, alkol kullanımında yüzde 22,5, cinsiyet konusunda ise yüzde 6,4'ü ayrımcılığa uğradığını savundu.

BDP'Lİ SEÇMEN: BASKI YOK

Etnik milliyetçilik üzerinden siyaset yapan BDP'nin seçmeni de genel olarak etnik köken konusunda bir ayrımcılığa tabi tutulmadıklarını söyledi. BDP'lilerin yüzde 72'si etnik köken konusunda herhangi bir baskı veya ayrımcılığa uğramadığını söylerken, yüzde 28'i bu konuda ayrımcılığa uğradığını öne sürdü.

Toplum karma evleri istemiyor

Ankette, 'Aralarında nikâh ya da akrabalık olmayan kız ve erkeklerin aynı evde bir arada yaşamasını doğru buluyor musunuz?' sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 20,9'da kalırken, hayır diyenlerin oranı yüzde 75,2 çıktı. Dört partinin de seçmen kitlesinin büyük oranda karma evlere karşı olduğu araştırmada, AK Partililerin yüzde 92,6'sı, CHP'lilerin yüzde 44,2'si, MHP'lilerin yüzde 74'ü, BDP'lilerin yüzde 70,8'i bu durumu doğru bulmadığını ifade etti. Aynı soru öğrencilere de soruldu. Öğrencilerin yüzde 30'u karma evlere evet derken, yüzde 62,3'ü ise hayır dedi. Karma evleri denetlemeye yüzde 55,2 destek çıktı. CHP'li seçmenin yüzde 13,5'i, MHP'lilerin yüzde 39,8'i, BDP'lilerin yüzde 61,8'i destekledi.  

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.