Sosyal Medya

MALİYAKLAŞIM

SGK borç yapılandırmasında son gün

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, SGK borç yapılandırılmasından yararlanma başvurusunda yarının (1 Ekim) son gün olduğunu bildirdi.Bayraktar, "6111 sayılı kanunun bazı kamu alacaklarına getirdiği yeniden yapılandırma uygulamasında, taksitlerini eksik ödeyenler veya hiç ödemeyenler, yarın (1 Ekim 2012) mesai bitimine kadar başvurmaları ve 31 Ekim 2012'ye kadar borçlarını ödemeleri halinde kanundan yeniden yararlanacaklar." dedi. Şemsi Bayraktar, 6322 sayılı 'Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, 15 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Söz konusu kanunun 42. maddesi gereğince 13 Şubat 2011 tarihli ve 6111 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a geçici madde eklendiğini hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak; 6111 sayılı kanun, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'na borcu olanların borçlarını da yeniden yapılandırmıştı. Yapılandırmadan faydalanarak ödemesi gereken tutarları zamanında ödeyemeyenlere, 6322 sayılı kanunla yeni bir hak verildi. Buna göre, SGK'ya borcu olanların, yasadan yararlanmaları için yarın mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik il müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik merkezine dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor. Yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilmiş olan bu borçluların ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerini, 6111 sayılı kanunun 15'inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden en geç ihya başvurusunda bulunulan tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar hesaplanacak faiziyle birlikte ödemeleri halinde ilgili maddelerde öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmaları sağlandı."

Bayraktar, 6111 sayılı kanunun 15'inci maddesi uyarınca, yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilmiş borçluların, ödenememiş veya eksik ödenmiş taksitlerini başvuruda bulunulan tarihi izleyen ayın sonuna kadar ödeyememiş olmaları halinde ise bu tutarları 6111 sayılı kanuna ilave edilen geçici 19'uncu maddeye istinaden hesaplanacak faiziyle birlikte ödemelerinin mümkün hale getirildiğini hatırlattı.

CİHAN
 

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.