Sosyal Medya

BÖLGEHABER

Korkutan Araştırma Çernobil Büyük Darbeyi Bize Vurdu!

TAEK araştırması, Türkiye'de Çernobil'in en büyük darbeyi Fındıklı, Pazar ve Ardeşen'e vurduğunu tescilledi. Sağlık Bakanlığı hane taraması başlatıyor!Çernobil sonrası tiroit kanseri etkisinden en çok etkilenen bölge olarak belirlenen Pazar Hopa arasında o dönemde çocuk olanlar risk taşıyor.

Türkiye genelinde değerlendirildiğinde radyoaktif bulutun geçişi sırasında yoğun yağış alması nedeniyle Trakya'da Edirne-Eskikadın, İsmailce, Kapıkule ve Büyükdoğanca bölgeleri ile Doğu Karadeniz'de Hopa-Pazar arasındaki kıyı bölgesi en fazla etkilenen yerler oldu.Kişisel etkin doz değerleri, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Fındıklı, Hopa, Arhavi, Pazar, Rize ve Of civarlarında diğer bölgelere göre daha yüksek çıktı.Ancak, bu bölge içerisinde birbirine çok yakın iki nokta arasında önemli farklılıklar hesaplandı. Edirne bölgesinde, kazayı takiben alınan önlemler ile bölge halkının aldığı dozun, Türkiye'nin diğer bölgelerinin doz düzeyine düşürülmesi sağlandı.

Nükleer kaza sonrası tiroit kanseri etkisinin artış göstereceği değerlendirmeleri kapsamında, yaşam boyu ortalama tiroit dozu değerleri 3 aylık bebekler için 10.71 mSv, 1 yaş için 37.22 mSv, 5 yaş çocuklar için 14.96 mSv, 10 yaş çocuklar için 7.86 mSv, 15 yaş için 5.89 mSv, yetişkinlerde 4.21 mSv olarak bulundu.

Çernobil kazası nedeniyle kazadan en fazla etkilenen Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, kırsalda yetişkinlerin yaşam boyu alacakları etkin doz değerinin ortalaması 4.49 mSv olarak hesaplandı. Bu değer, tek bir akciğer tomografisinden alınan dozun yarısı civarında. 1986 yılında yürürlükte olan Uluslararası Radyolojik Korunma Komisyonu'nun (ICRP) 26 sayılı raporunda halk için izin verilen yıllık doz sınırı 5 mSv idi. ICRP'nin 1990 yılında hazırlanan 60 sayılı raporunda doz sınırları düşürülerek, halk için ardışık beş yılın ortalaması 1 mSv olacak şekilde belirlendi. Özel durumlarda tek yıllık dozun 5 mSv'e kadar çıkabileceği hatırlatılırken, bu değerler ile karşılaştırıldığında Türkiye'de en fazla etkilenen bölgede halkın Çernobil kazası nedeniyle yaşam boyu alacağı dozun düzeyi halk için izin verilen tek yıllık değeri aşmıyor.

Kazanın sağlık etkileri ile ilgili gerçekçi verilere ulaşmak üzere Sağlık Bakanlığı ile yapılan işbirliği sonucunda kazadan en fazla etkilendiği tespit edilen Edirne Eskikadın, Rize'nin Fındıklı, Pazar ve Ardeşen ilçelerinde Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı tarafından hane halkı taraması çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

YAPILAN VE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

Hane halkı tarama çalışmalarının Hopa-Pazar arasındaki bölgede, özellikle kaza tarihinde çocukluk çağında olan kişileri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasının ve takibinin yapılmasının yararlı olacağının değerlendirildiği raporda şu önerilere yer verildi:

"Radyasyonun çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri ile ilgili çalışmalarda daha gerçekçi doz hesaplarının yapılabilmesi için bölgesel ve yaşa bağlı gıda tüketim miktarları ve bölgesel yaşam koşullarına ilişkin daha kapsamlı istatistiksel verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Gıda ve çevre örneklerinde yapılmakta olan radyoaktivite ölçümlerinin ülke geneline yaygınlaştırılması, ortalama tiroit dozu değerlendirme çalışmaları sürdürülmelidir. Bir nükleer veya radyolojik kaza ve tehlike durumunda halk doğru bilgilendirilmeli ve yanlış yorumlara neden olabilecek bilgilerden sakınılmalıdır. Bu konuda bilim çevreleri ve basına önemli sorumluluklar düşmektedir. Paniğin sonuçlarının kazanın sonuçlarından daha ciddi olumsuzluklara neden olabileceği unutulmamalıdır."

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.