Sosyal Medya

KÜLTÜR&SANAT

The fusion RİDEF'DEN TIP FESTIVAL

Rize Associations Federation (RİDEF) organized by the festival of Doctors of Medicine March 14 meeting was held in the restaurant the night Çamlıca hacegan.RİDEF'in 1 Doktorlar Buluşturulmasında günler öncesinden Meeting days before doctors   başlatılan ve gecenin gerçekleşmesinde her şeyi ile ilgilenen Cerrahpaşa initiated and dealing with everything in the realization of the night Cerrahpasa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Başhekim Yardımcısı Hızır Asliyüksek gecenin sunuş konuşmasında şunları söyledi?İstanbul'da en görev yapan çok sayıda Rizeli doktor var. Deputy Head of the Medical Faculty Hospital presentation of the night in his speech said Khidr Asliyüksek "who served in Istanbul, the most numerous Rizeli doctor. Biz zaten onlarla iletişim halindeyiz. We are communicating with them already. Bütün Rizeli doktorları bir yemekte toplayıp, birbirleri ile sohbet etmeleri, fikirleriyle bizlere yardımcı olmalarının zeminini oluşturduk. A doctor is to gather all Rizeli and to chat with each other, to help us with ideas we've created the ground. Biz Rize'den yola çıkarak bu günlere geldik. We set off from Rize, we came to this day. Rize'den sayısız gelen sayısız hastalara yardımcı olmak bizi mutlu ediyor ?şeklinde belirtti. To assist in the numerous patients from Rize many are happy for us, "as noted.

     Rize Milletvekili Lütfü ÇIRAKO?LU ?Dünyada tıpta yaşanan gelişmleri yakalamış insanlarla bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Rize Deputy Cýrakoðlu Lutfi "in the world with people in medicine have been caught between the developments in the happiness I'm having. Bunu sağlayan Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Yurtman'a , Achieve this, the President of the Federation of Associations Ahmet Yurtman to Rize,   Dr. Dr. Hızır Asliyüksek'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Thanks to everyone who had contributed Asliyüksek'e spot and I would. Türk doktorları çağı yakalamış ve başarılara imza atmıştır. Turkish doctors age and successes have been caught. Bu başarılı isimler arasında Rizelileri sayısı bir haylı fazladır ve bu durum gurur vericidir? dedi. This successful than names Rize number of residents is higher and that pride is a great deal, "he said.

      Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı ise doktorlara seslenerek? Sizler Rize'den yetişmiş değerli insanlarsınız. Rize Mayor Halil the doctors called Bakırcı the "you'll treasure grown from Rize. Memleketimizle bağınızı koparmayın. Do not break your ties with our country. Orda eski binalarınızı onarın, yeni binalar yapın aile bağınız Rize'den kopmasın,memleketlerine gelip,sağlıklı evler yapacak olanlara her türlü proje,inşaat,ve diğer hizmetler konusunda yardımcı olmaya hazırız?diyerek ? Rizeli doktarlardan There repair of old buildings, new buildings do have family ties should not break from Rize, came to his country, will make homes healthy ones every project, construction, and in other services are ready to help "he" Rizeli doktarlardan   Rize ile bağlarını geliştirmelerini isteyip?Günümüzde sağlık sektörü hasta lehine çok gelişti. Rize want to develop ties with the "Today, many developed health sector in favor of patients. Bizim çocukluğumuzda bir söz vardı. There was a word to us in our childhood. Doktor olursan çok para kazanırsın denirdi. If you become a doctor called a lot of money you earn. Ben doktorların yaptıkları hizmetlerle gönülleri kazandığına inanıyorum .dedi. I won hearts of physicians believe that their services. He said.

      RİDEF Başkanı Ahmet YURTMAN ise konuşmasında ?İstanbul'da Rize'li veya Rizeliye hizmet eden her meslek grubuna ait Bürokratlarımızı ve iş adamlarımızı bu gece gibi organizasyonlar ile bir araya getirmeye başladıklarını ve İstanbul'da iki yüzelli Rizeli doktora ulaşmış bulunduklarını, henüz ulaşamadığıkları President Ahmet YURTMAN RİDEF in the speech in Istanbul serve Rize Rize'li or occupational groups belonging to each of our bureaucrats and our business with other organizations such as the night together and they start in Istanbul with two yüzelli Rize has a doctor that they have reached yet ulaşamadığıkları   çok sayıda Rizeli doktor olduğunu söyleyerek?Onlarlada diyaloğa geçeceğiz. Many doctors say Rizeli the "Onlarlada dialogue will get. Çalışmalarımızda kendilerinin fikirlerinden yararlanacağız. In our work we will benefit from their ideas. Bundan sonra federasyon yönetim kurulu olarak 14 Mart Tıp Bayramı'nın ardındaki ilk Cumartesi ni Rize Tıp Bayramı olarak kutlama kararı aldık ? diye belirtti. After that, the federation board of directors behind the first Saturday of the March 14 Medical Day as a celebration ni Rize Medicine Day, we decided, "he said.

            

   Doktorlar buluşması gecesine Rize Millet Vekili Lütfi Çırakoğlu, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, Yıldız Teknik Üniversite'si Rektöru İsmail Yüksek, Doctors night meeting to Deputy National Lutfi Cýrakoðlu Rize, Rize Mayor Halil Bakırcı, Yildiz Technical Üniversite'si Rektöru Ismail High, TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül, SDIF President Sakir Ercan Gül Tıp alanında 61. In medicine 61 Yılını kutlayan Rize Eski Milletvekili Dr. Anniversary of former Deputy Dr Rize. Arif Şevket Bilgin, Sevket Arif Bilgin, Cerrahpaşa Cerrahpasa Tıp Fakültesi Başhekimi Head of School of Medicine Prof. Prof. Dr. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, Fatih Sultan Mehmet (PTT) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr . Kemal Memişoğlu,ile birlikte çok sayıda Doktor,Sağlık çalışnları,Sivil toplum üyeleri katıldılar. Safak Sahir Karamehmetoğlu, Fatih Sultan Mehmet (PTT) Head of Training and Research Hospital, Op. Dr. Kemal Memişoğlu, with a large number of doctors, Health çalışnları, civil society members to join.

Geceye katılan doktorların sanatçı Erol Şahın'ın şarkıları eşliğinde horon oynanması ile sona erdi. Night of physicians participating artists songs accompanied by Erol Şahın'ın ended with horon be played.

28222


28216

Rizeli Doktorlar buluşmasının yapıldığı salonu Karadeniz'in en güzel mekânlarının görüntüleriyle süsleyen Fotoğraf sanatçısı Resul Çelik ise adeta geceye ayrı bir renk kattı. Doctors are performed within Rizeli meeting hall adorned with images of the Black Sea's most beautiful places in the photo artist Resul Celik a separate color was almost night.

28217

Ridef Yöneticileri ve Rizeli doktorlar geceni anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler. Managers and doctors Rizeli Ridef night in memory of your memories have taken the photo.

28218

Geceye katılan Yıldız Teknik Üniversite'si Rektörü İsmail Yüksek, TMSF'nin çiçeği burnundaki yeni Başkanı Rizeli Hemşerimiz Şakir Ercan Gül ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Ardeşenli Başhekim Yardımcısı Hızır Asliyüksek President participated in the night Ismail Yildiz Technical Üniversite'si High, the new President of the SDIF's flower nose Rizeli Cerrahpasa Medical Faculty Hospital Hemşerimiz Sakir Ercan Gül and Deputy Head of Ardeşenli Hızır Asliyüksek

Gece ile ilgili vidolu görüntüler eklenecek Related images will be added tonight vidolu

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.