Sosyal Medya

Rize Eski Valisi Kasım Esen Polisliğin kitabını yazdı

Valiler kararnamesi ile Rize Valiliği görevinden Merkez Valiliği?ne alınan Kasım Esen ?Merkez Valileri yan gelip yatar? düşüncesinin aksine çalışmalarını üretimlerini harıl harıl sürdürüyor.Fatih Sultan KAR

 

Durmak yok, hizmete devam

Esen, Rize Valilik görevinden ayrıldıktan sonra Adile Mermerci Polis Yüksek Okulu?nda İnsan kaynakları  dersi verdi. Etiler Polis Eğitim Merkezi?nde komiser ve komiser yardımcısı olacak öğrencilere toplum destekli polis eğitimi verdi. Marmara Üniversitesi?nde mastır ve doktora öğrencileri için sivil toplum uygulama ve araştırma merkezinin kuruluşunu sağladı. İTÜ İnsan Ve Toplum Bilimlerinde Dünya ve Türkiye konulu dersler verdi. Doğuş Üniversitesi İktisadı Ve İdari Bilimler Fakültesi?nde güvenlik yönetimi konulu ders verdi. Polis Yüksek Okullarında Terörle Mücadele, PKK ve Hizbullah konulu dersler verdi. Ve şimdide Türk Polisi?ne rehber olacak, polisle halkın uyum içinde çalışmasına büyük katkı sağlayacak olan ?Toplum Destekli Polis? isimli kitabını yayınladı.

 

Ülkemizin AB?ye üyelik sürecinde, ?Toplum Destekli Polislik Modeli? 31.05.2006 tarih ve 49 nolu Bakanlık Genelgesi ile 15 Haziran 2006 tarihinde; ülkemizin özellikleri göz önünde bulundurularak öncelikle Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Kayseri, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve Antalya illerinde pilot uygulama için belirlenen bölgelerde başlanmıştır. Toplum Destekli Polislik Pilot Uygulaması çerçevesinde; amir ve memur sınıfından 600 personele ?Toplum Destekli Polislik Temel Eğitim Kursu? verilmiş, Toplum Destekli Polislik hizmetlerini yürütmek üzere 10 pilot ilimizde Toplum Destekli Polislik Büro Amirlikleri kurulmuştur. Vali Kasım Esen ve Dr. Aytekin Sevindik imzasını taşıyan ?Toplum Destekli Polis? isimli çalışma bu alanda yapılan eğitimlere ışık olacak kapsamlı konuları içeriyor ve 290 sayfadan oluşuyor.

 

Kolluk eğitimi alanların güvenlik konularına ilgi duyanların başvuru kitabı

Güvenlik anlayışında felsefe değişikliğini içeren kitabın ön sözünde şu konulara değinilmektedir : Geleneksel anlayışta polisin görevi, güvenliği sağlamaktır. Polis güvenliği kimin adına sağlayacaktır? Polis güvenliği sağlarken arkasındaki güç ve meşruiyet kaynağı nedir? Toplumsal dinamikler, suçun önlenmesi amacıyla nasıl harekete geçirilecektir? İşte bu kitap bu sorulara cevap aramak üzere hem kolluk eğitimi alanların hem de güvenlik konularına ilgi duyanların bir başvuru kitabı olarak hazırlanmaya çalışılmıştır.

 

Hazreti Ömer?den güzel bir hisse

Toplum destekli polislik, insan haklarına dayanan polisliğin felsefesi olup, demokrasiyi yaşam tarzı olarak benimsenmiş kolluğun inancıdır. Günümüz çağdaş demokrasilerinde muhalif şiddeti üreten ve kurumsallaştıran politikalar çağdışıdır. Bireyleri ve toplumu önceleyen hak ve özgürlükleri temel alan insan odaklı güvenlik sistemi ise, devletin ruhu ve kanı gibi kabul edilir.

İşte bu kitap, korkunun karanlıklarına tutulan bir lambanın ışını olma amacındadır. Kanaatimizce, güvenliği sağlayan kolluk, güç kullanırken, özgürlük ışığını yakalayabiliyorsa insanı yaşatacak, insan da devleti ya­şatacaktır.

 

Demokrasi adalet temelli, adalet ise özgürlük temelli ise bir anlam ifade eder. Tıpkı Hz. Ömer'in Kudüs'ü fethinde yaptığı gibi.Hz. Ömer, Kudüs'ü fethettikten sonra kendisine şehir gezdirilir. Hz. İsa 'nın çarmıha gerildiği yere yapılan kilise gezdirilirken ikindi namazı vakti girer, Hz Ömer, namazı nerede kılabileceğini sorar. Papaz kilisenin de ibadet yeri olduğunu söyleyerek kilisede namaz kılmasını teklif eder. Ancak, Hz. Ömer, bu teklifi kabul etmez: "Ben namazı burada kılarsam, gelecek nesiller, peygamberin arkadaşı bu kilisede namaz kıldı diyerek sizin kilisenize el koyarlar, bu ise din özgürlüğüne aykırıdır. Gelecek nesillere kötü örnek olmak istemem" der.İşte bu noktada; kendi kültür ve inanç sistemimizden kaynağını alan, günümüzde ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ifadesini bulan toplumsal kuruluşlarımızın özelde ise güvenlik teşkilatımızın kendi geleceğini kurabilmesine katkıda bulunmak amaçlarımızdandır.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.