Sosyal Medya

BÖLGEHABER

Rant ve talan VAR!

Trabzon'un Çukurçayır Beldesinde AK Partili Belediye Başkanı Sabri Baysal'a yönelik...Trabzon?un Çukurçayır Beldesinde AK Partili Belediye Başkanı Sabri Baysal?a yönelik AK Partili Belediye Meclis üyeleri ağır ithamlarda bulundu.Beldenin imar konusunda Belediye Başkanının tavrı nedeniyle rant ve talan yeri haline geldiğini söyleyen ikisi AK partili(İbrahim Dinç,Süleyman Sarı) ikisi CHP?li (Turan Kotaman, Hacı Mustafa Usta) meclis üyeleri Trabzon Valiliğine Başkan Baysal?ı şikayet edelerken Başbakan Erdoğanada"Baysalı istifa ettirin" çağrısında bulundular.
VALİLİ?E ŞİKAYET DİLEKCESİ
4 Meclis üyeSİ Trabon Valililiğine verilen şikayet dilekçesinde şu görüşlere yer verdiler.
"04.08.2008 tarihli belediye meclis toplantısında görüşülen revizyon imar planının tamamen şehircilik ilkelerinden yoksun,nüfus kullanımıyla bazı parseller üzerindeki imar iyileştirmelerinin öngörülmesi ve müteahitlerin istekleri doğrultusunda daha önceden belediye meclisine gelen ve red edilen bazı parsel iyileştirmelerinin belediye başkanı ve çevresi tarafından şehir plancısına kurum istekleri adı altında dayatmada bulunulmuştur.Biz 4 meclis üyesinin red oyuna karşı plan kabul edilmiştir.Bu meclis üyeleri belediye başkanı maharetiyle şehir plancısıyla görüşmesi engellenmiştir.Revize imar yanında gerekli olan kurum görüşleri alınmamıştır.Askıya asılan planın meclis toplantı salonunda kilit altında tutulduğu ve plana parsel numaralarının dahi işlenmediği görülmüştür.Bazı parsel sahipleri mağdur edilmek istenmiştir. Şehir plancılığı esaslarına uyulmadığı,hangi amaca hizmet ettiği belli oülan bu planın iptali ve gerekli soruşturmanın açılmasını meclis üyeleri olarak istemekteyiz.
DİNÇTEN ÇARPIÇI AÇIKLAMALAR
AK Partili Meclis üyesi İbrahim Dinç ise Belediye Başkanı Sabri Baysal hakkında son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Belediye Başkanı Baysal kendisiyle fikir birliği içinde olmayan meclis üyeleri üzerinde baskı kurarak yönetimden dışlamak yolunda kendisine uygun ortamı sağlamıştır.Bunun en bariz örneği son yapılan imar revizyon planında görülmüştür.Belediye başkanı ve 2-3 kişilik meclis üyesi gurubuyla birlikte belde gereksinimleri göz ardı ederek tamamen ranta dayalı bir revize imar planını önceden imar tadilatı meclise gelen ve mecliste red edilen iyileştirmelerin revize planına işlenmiştir. Daha önceden dava konusu olan ve tarım alanıyla ilintisi olan bir parselin henüz idari mahkemeden gerekçeli karar çıkmadan sadece "karar" yazısıyla imara açma teşebbüsü olduğunu gördük .Başkan ranta dayalı bir imar revize planını 14 kurumdan görüş alması gerekirken hiçbir görüş almadan ticaret alanı olarak işleterek imara açmıştır. İmarda yapılan hatalar ve usulsüzlüklerden dolayı red oyu verdiğimiz için bizleri arsa sahipleri ve müteahittlerle de karşı karşı getirip tehdit ettirmektedir."
İHALE İLANLARI VERİLMEDİ
Dinç Baysalın ilahe kanunlarına da uymadığını belirterek görüşlerini şöyle sürdürdü. "
İhale ilanlarının kanunda yer alan yerel en az iki gazeteye verilmesi gerekmesine rağmen bunun hiç dikkate alınmadığı ihalelerin yüzde 90?a yakın kısmının sahibi aynı olan firmalar verildiği görülmektedir.Böylesine nüfus yoğunluğu içinde olmaya başlayan,her türlü imar rantı verilen talan ve yolsuzluğun kokusunun ortaya çıktığı beldemizdeki durum içler acısıdır.Beldemizin çok ihtiyacı olan ilköğretim okulu için belde halkı yaklaşık 500 imzalı bir dilekce belediye başkanlığına iki yıl önce sunmuştur.Fakat okul arsasına da müehaddin terk etmesi gereken kısım belediye başkanının ilgisizliğinden aynı parsele yapılan inşaatlara verildiği çhalde terkleri alınmamıştır."
"Tüm bu konularla ilgili olarak onlarca davadan valilik tarafından soruşturma görmekte ve mahkemelik durumdayız.Bu srahatsızlyıkdan dolayı ikimeclis üyemiz Turan Kotamanve Süleyman Sarı istifa etmişlerdir.Belediye Başkanının AK Partili kimliği taşımasından dolayı bütün bu olumsuzluklar partimize mal edilmek istenmesi bizleri üzmektedir. Artık bukonuyu Başbakanımızın gündemine getirmeye çalışacağız.Hakkında kesin sonucu daha belli bile olmayan Şaban Dişli?ye istifa ettiren Sayın Başbakanımızın gündemine bu konuyu getirmeye kararlıyız.Başbakanımıza buradan çağrı yapıyoruz. "Belde?nin imarını talan ve rant yerine çeviren belediye başkanı size ve partimize layık değil. Lütfen istifa ettirin ",,
Çünkü hiç kimsenin partimizin etiketi altında belediyede talan yapmasına göz yumayız.Buradan AK Parti il ve ilçe başkan ve yöneticilerine sesleniyorum.Sayın Baysal?ın böylesine şaibeler içinde AK Partili bir Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmesini asıl içinize sindiriyorsunuz."

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.